T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

                                                                              İLAN  

         
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 127. Maddesinin;  Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları
                                   


      
24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur. 31.01.2018

                                         Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları
                                          Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları